Potrjene so subvencije za nakup električnih vozil za leto 2015

g3_500_eur

Po vseh zapletih in politični krizi bo tudi letos v Sloveniji možno kupiti električni avtomobil z državno pomočjo. EKO Sklad je namreč objavil javni razpis nepovratnih finančnih spodbud za občane in za pravne osebe za leto 2015. 

 

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom in pravnim osebam za nove naložbe okolju prijaznejših vozil kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu.

Nepovratne finančne spodbude je mogoče koristiti za:
nakup novega vozila na električni pogon;
nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma
nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji, ter spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil.

 

Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

– 5.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali predelano na električni pogon, kategorije M1;
– 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali predelano na električni pogon, kategorije N1 in L7e;
– 3.000 EUR za novo priključno (plug-in) hibridno vozilo ali za novo vozilo na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu, manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1, N1;
– 2.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali predelano na električni pogon, kategorije L6e.

 

Kako do subvencije?

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne pomoči je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga z vsemi obveznimi prilogami.
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči upravičeni osebi se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.

 

Dokumenti za Javni poziv 32SUB-EVPO15 (Pravne osebe):

Besedilo javnega poziva 2015 (Pravne osebe)

Besedilo javnega poziva 2015 (Pravne osebe)

Vloga (Pravne osebe)

Vloga 2015 (Pravne osebe)

Navodila (Pravne osebe)

Navodila 2015 (Pravne osebe)

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenti za Nepovratna spodbuda 31SUB-EVOB15 (Fizične osebe):

Besedilo javnega poziva 2015 (Fizične osebe)

Besedilo javnega poziva 2015 (Fizične osebe)

Vloga (Pravne osebe)

Vloga 2015 (Fizične osebe)

Navodila (Pravne osebe)

Navodila 2015 (Fizične osebe)

 

 

 

 

 

 

 

Vir: EKO Sklad

Leave a Comment