Pravno obvestilo

Ureditev spletne strani

JPZ Posredništvo
Janez Zorko s.p.
Spodnja Selnica 3,
2352 Selnica ob Dravi
info@goupil.si

Objava vsebine

Zorko Janez
Viktor Papeš

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na goupil.si so informativne narave. Pravna oseba JPZ Posredništvo, Janez Zorko s.p. se bo trudila za optimalno delovanje goupil.si ali www.goupil.si, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo goupil.si.

Vsi uporabniki uporabljajo spletno stran goupil.si na lastno odgovornost. Pravna oseba JPZ Posredništvo, Janez Zorko s.p., niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi goupil.si ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na goupil.si ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

JPZ Posredništvo, Janez Zorko s.p. tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Pravna oseba JPZ Posredništvo, Janez Zorko s.p. ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe goupil.si.

Pravna oseba JPZ Posredništvo Janez Zorko s.p. se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Pravna oseba JPZ Posredništvo Janez Zorko s.p. lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah.

Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene.

Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na goupil.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano!

Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.goupil.si ali goupil.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno oziroma domačo rabo.

Pravna oseba JPZ Posredništvo Janez Zorko s.p. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z www.goupil.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost pravne osebe JPZ Posredništvo, Janez Zorko s.p. za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko Pravna oseba JPZ Posredništvo, Janez Zorko s.p. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Varstvo podatkov

Pravna oseba JPZ Posredništvo, Janez Zorko s.p. avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov.
JPZ Posredništvo, Janez Zorko s.p. podatke o obiskanosti www.goupil.si uporablja za lastne potrebe in jih ne posreduje brez privolitve uporabnikov.